Logo Yo-Pro

Module

     

Myndiggjoring av ungdommerModulintroduksjon
Modulen om å myndiggjøre ungdommer ser på måter ungdommer kan samarbeide med hverandre, I tillegg til å støtte og oppmuntre individer til å reflektere om egen person og deres tidligere og fremtidige prestasjoner.

Vi ønsker å gjøre ungdom mer bevisst på effekten av aktiv lytting i gruppeaktiviteter. Alle liker å bli anerkjent og lyttet til, det gir livsverdi. Du må imidlertid ha evnen til å anerkjenne og lytte til andre for å bli anerkjent og lyttet til selv

Dette er stikkordene for første del av modulen:

  • Oppmuntre ungdommer til å lytte til sine jevnaldrende og alle andre rundt seg.
  • Være oppmerksom på og ta til vurdering hva andre sier og oppmuntre ungdommen til å være mer bevisst på egen ordbruk og handlinger.

Samtidig ønsker vi å la ungdommer fokusere på hva de er god til, ikke bare på skolen, men også innenfor sport, kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter på klubben, organisasjonen eller andre plasser hvor de har oppnådd små eller store prestasjoner.

Modulen består av et to-dagers treningsprogram med omgivelser hvor ungdom kan utvikle sine kommunikasjons- og gruppearbeids- ferdigheter:

  • Med en variasjon av kommunikasjonsøvelser oppmuntres ungdommene første dag til å lytte, forstå og anerkjenne sine jevnaldrende.
  • Andre dags fokus på gruppearbeid gir dem muligheten til å fokusere på egne ferdigheter og prestasjoner.

“If one voice goes unheard their contribution and wisdom is lost forever.”

Modul øvelser

Dag 1
Øvelse 1: Gruppekontrakt Øvelse
2: Livstreet – Før-evaluering Øvelse
3: Lytting og lytteferdigheter
Øvelse 4: Historiefortelling
Øvelse 5: Drømmevisjon

Dag to –
Øvelse 6: Positive uttalelser
Øvelse 7: Ferdigheter, kompetanser og karakteristika for prestasjoner
Øvelse 8 Livstreet –Etter- evaluering

Sammendrag av modulen
Myndiggjøringsmodulen har to hovedmål: 

  •  Å utvikle evnen til medfølelse og deltakelse i aktiviteter som styrker ungdoms kapasitet til å anerkjenne og lytte til andre.
  • Å identifisere ulike ferdigheter blant deltakerne ved å analysere deres prestasjoner og gjøre dem mer bevisst på sine prestasjoner og hva de kan oppnå i fremtiden.

“Creating Our Own Future – the one thing that sets humans above all other inhabitants on earth is our ability to use language and written words to create a future for ourselves”.


Username

Password

Leonardo

"Developed with the support of the European Community, within the framework of the Leonardo da Vinci Programme. The opinions expressed by the authors do not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility on its part."